Brez odpovedi

Neuspešno uveljavljanje s strani Timiko Servis d.o.o. kateregakoli dela teh Pogojev Uporabe ne pomeni odpoved katerekoli pravice podjetja Timiko Servis d.o.o., ne glede na pretekla ali prihodnja dejanja katerekoli osebe. Niti prejeta plačila s strani Timiko Servis d.o.o., niti pooblastila katerekoli osebe na dejanja Timiko Servis d.o.o. ne pomenijo odpoved kateregakoli dela teh Pogojev Uporabe. Samo specifična pisna odpoved, podpisana od predstavnika Timiko Servis d.o.o. bo imela pravni učinek.