Brez odpovedi

Neuspešno uveljavljanje s strani Timiko d.o.o. kateregakoli dela teh Pogojev Uporabe ne pomeni odpoved katerekoli pravice podjetja Timiko d.o.o., ne glede na pretekla ali prihodnja dejanja katerekoli osebe. Niti prejeta plačila s strani Timiko d.o.o., niti pooblastila katerekoli osebe na dejanja Timiko d.o.o. ne pomenijo odpoved kateregakoli dela teh Pogojev Uporabe. Samo specifična pisna odpoved, podpisana od predstavnika Timiko d.o.o. bo imela pravni učinek.