Spremembe pogojev uporabe

Timiko d.o.o. >>> AmbiTim d.o.o. si pridržuje pravico, da kadarkoli po lastni presoji spremeni ali nadomesti Pogoje Uporabe: spremembe stopijo v veljavo takoj ob trenutku objave. Z nadaljevanjem dostopa ali uporabe te Spletne strani soglašate z uveljavitvijo in sprejemate spremenjene pogoje. Svetujemo vam, da redno pregledate veljavne Pogoje Uporabe. Druge spletne strani Timiko d.o.o. >>> AmbiTim d.o.o. imajo lahko lastne pogoje uporabe.

Timiko d.o.o. >>> AmbiTim d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb, odstranitve ali nadgradnje Spletne Strani s pripadujočimi vsebinami v vsakem trenutku brez predhodnega obvestila. Timiko d.o.o. >>> AmbiTim d.o.o. si pridržuje pravico, da lahko preneha ali delno, oziroma v celoti prekine dostop do te Spletne Strani brez predhodnega obvestila ali obveznosti iz kakršnega koli razloga.