Pravno sporočilo

Definicije

Lastnik spletne strani: Timiko d.o.o., Hrvatini 122, 6280 Ankaran, Slovenija,

Intelektualna lastnina

Vsa gradivo in material na tej spletni strani je intelektualna lastnina Lastnika spletne strani. Vsebine ni dovoljeno kopirati ali reproducirati, razen v obsegu, ki je potreben za prikaz na tej spletni strani. Lahko se natisne celotne strani spletnega mesta za lastno uporabo na naslednji način:

  • noben dokument ali pripadujoča grafika na tej Spletni strani ne smejo biti spremenjeni;
  • grafika na tej Spletni strani ne sme biti uporabljena ločeno od povezanega teksta;
  • Lastnik spletne strani mora biti naveden kot nosilec avtorskih pravic. Blagovne znamke ali druga obvestila se morajo pojavljati na vseh kopijah.

Brez izrecnega pisnega dovoljenja, ni dovoljena distribucija ali komercialna uporaba vsebin. Prav tako je prepovedan prenos ali hranjenje na kateri koli drugi spletni strani ali v drugi obliki elektronskega arhiviranja.

Obvestilo o avtorskih pravicah

Ta spletna stran in njena vsebina so last avtorja Timiko d.o.o.. Vse pravice pridržane.

Veljavno pravo in pristojnost

Spori, ki bi nastali v zvezi s to spletno stranjo se rešujejo v skladu z zakonodajo kot jo določa Slovenija pristojno sodišče Koper, Slovenija.