Prvi zagon peči ali kotla na biomaso

Prvi zagon ogrevalne naprave mora opraviti pooblaščeni servis, z namenom, da preveri ali so bili vsi pogoji namestitve upoštevani pravilno v skladu z določili proizvajalca, kar je pogoj za veljavo garancije.

Ob prvem zagonu pooblaščeni operater preveri pravilno delovanje naprave in v primeru napak poskrbi za odpravo le-teh.

Ogrevalne naprave na biomaso so izdelki, ki jih je potrebno pred uporabo vgraditi. Proizvajalec zaupa samo operaterjem, ki jih je pooblastil. Zato mora zaradi garancije prvi zagon opraviti pooblaščeni servis.

Odsvetujemo uporabo peči in kotlov brez prvega zagona.

Impressive

Prvi zagon zajema preverjanje pravilne namestitve ogrevalne naprave, pregled operativnih parametrov in prilagajanje sistema na obstoječo inštalacijo, poučitev uporabnika glede pravilne uporabe in vzdrževanja.