Pogoji uporabe

Definicije

Lastnik spletne strani: Timiko d.o.o., Hrvatini 122, 6280 Ankaran, Slovenija

Site: www.timiko.si

Pogoji: ta določila in pogoji.

Pogoji uporabe ("Pogoji")

Prosimo, da pozorno preberete Pogoje Uporabe ("Pogoji", "Pogoji uporabe") pred uporabo spletne strani, ki jo upravlja Lastnik spletne strani.

Vaš dostop in uporaba splente strani ali storitve je pogojen s sprejemom in skladnostjo s temi pogoji uporabe. Ti pogoji veljajo za vse obiskovalce, uporabnike in ostale, ki imajo dostop ali uporabo Spletne strani ali storitve.

Z dostopom ali uporabo spletne strani ali storitve potrjujete, da se strinjate z zgoraj navedenimi pogoji. Če se ne strinjate s kateri kolim delom določil ne dostopati do storitev ali Spletne strani.

Prenehanje

Lahko takoj prenehamo ali prekinemo dostop do naše Spletne strani brez predhodnega obvestila ali obveznosti iz karkšnega koli razloga, vključno brez omejitev, če se kršijo določila.

Vse določbe o pogojih veljajo tudi ob prekinitvi, vključno, brez omejitev, določbam lastništva, garancijskim izjavam, odškodninski odgovornosti in omejitve odgovornosti.

Povezave na druge spletne strani

Naša Spletna stran lahko vsebuje povezave do drugih spletnih strani ali storitev, ki niso v lasti ali pod našim nadzorom. Ker nimamo nadzora nad slednjimi, ne prevzemamo nobene odgovornosti za vsebine, določila o zasebnih podatkih, ali prakse, ki jih ponujajo. V nadaljevanju se strinjate in soglašate, da ne odgovarjamo za morebitno neposredno ali posredno škodo ali zgubo povzročeno ali domnevno povzročeno z vsebinami ali uporabo le-teh, blaga ali storitev, ki so na voljo na spletnih straneh ali spletnih servisov in storitev.

Priporočamo, da si preberete pogoje in izjavo o zasebnosti tretjih ponudnikov spletnih strani ali storitev, ki jih obiščete.

Material obiskovalca in ravnanje

Razen osebnih podatkov, ki so zajeti v izjavi o zasebnosti in piškotkih Lastnika spletne strani, vso gradivo in material, ki ga posreduje ali objavite na Spletni strani se šteje kot nezaupen in nelastniški. Lastnik spletne strani nima nobenih obveznosti v zvezi s takim gradivom. Lastnik spletne strani in oblikovalci lahko prosto kopirajo, razkrijejo, širijo, vključujejo in drugače uporabljajo to gradivo in podatke, slike, zvok, besedilo in druge stvari v njem, ki izhajajo iz vsakega in vseh namenov.

Natančnost informacij

bo uporabil svoje razumno prizadevanje, da je vsebina te Spletne strani točna in ažurna. Kljub temu pa ni mogoče zagotoviti točnost ali pravilnost podatkov.

Lastnik spletne strani si pridržuje pravico do sprememb vsebin kadarkoli in ne sprejema nobenih pritožb, odgovornosti ali škode ali izgub, ki izhajajo iz te Spletne strani.

Ne se zanašati na izjave ali na gradivo, material, ki je na voljo na tej spletni strani, slednji je dostopen v obliki "tako kot je", brez kakršnih koli pogojev, jamstva ali drugih pogojev vseh vrst. V skadu in v največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, Lastnik spletne strani ponuja spletne strani na podlagi tega, da izključuje vse garancije, jamstva in druge pogoje (vključno, brez omejitev, kakršne koli pogoje po zakonu implicitne), ki imajo učinek v razmerju do Spletnega mesta.

Pristojno pravo

Ti pogoji se urejajo in razlagajo v skladu z zakoni države Slovenija, ne glede na nasprotujoče si določbe zakonov.

Neuspešna uveljavitev kakršne koli pravice ali določbe the pogojev ni upoštevana kot opustitev teh pravic. Če je katera koli določba teh pogojev neveljavna ali neizvršljiva preko sodišča, preostale določbe teh pogojev še vedno ostajajo veljavne. Tej pogoji predstavljajo celoten sporazum med nami glede naših storitev in nadomeščajo vse predhodne sporazume, ki jih imamo morda dogovorjene za to Spletno stran.

Spremembe

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji spreminjamo ali nadomeščamo te pogoje kadarkoli. Spremembe se določi po lastni presoji. Z nadaljevanjem dostopa ali uporabe naše Spletne strani soglašate uveljavitev in sprejemate spremenjene pogoje. Če se ne strinjate z novimi pogoji, prenehajte z uporabo Spletne strani.

Kontakt

Če imate kakršno koli vprašanje v zvezi s temi pogoji, se obrnite na nas.

Timiko d.o.o.

Hrvatini 122
6280 Ankaran
Slovenija

Telefonska številka: 031 480 675

Email naslov: servis@timiko.si